Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. (2)Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Strefa rekreacyjno-sportowa 08-09-2022
14:45
0 0
2. Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Strefa rekreacyjno-sportowa 24-06-2022
15:15
0 0
3. Roboty remontowo- budowlane w zakresie modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż. 22-04-2022
13:00
0 0
4. Roboty remontowo- budowlane w zakresie modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Dostosowanie oddziałów przedszkolnych. 17-11-2021
14:45
0 0
5. Roboty remontowo- budowlane w zakresie modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Instalacje elektryczne wraz z robotami towarzyszącymi - etap IV. 17-06-2021
14:30
0 0
6. Roboty remontowo- budowlane w zakresie modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Instalacje elektryczne wraz z robotami towarzyszącymi (3). 13-05-2020
13:00
0 0
7. Roboty remontowo- budowlane w zakresie modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach - modernizacja dachu. 14-08-2019
13:00
0 0
8. Roboty remontowo- budowlane w zakresie modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. - instalacje elektryczne wraz z robotami towarzyszącymi (2). 01-07-2019
10:00
0 0